"Škola priateľská k žiakom,

                                                            rodičom a učiteľom."
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA  - 6. a 7. februára 2015
všetko, čo potrebujete vedieť:


1. Zápis do 1.ročníka

2. Deň otvorených dverí

3. Informácie o škole k zápisu

Zapíšte svojho budúceho škôlkara

 do MŠ Letná


viac info TUMáte problém so stravovaním detí?Jedia len vybrané jedlá a nad ostatnými ohŕňajú nos?

Naučte svoje deti jesť ZDRAVO a HRAVO!


Od 2.polroka ponúkame na škole netradičný KURZ ZDRAVEJ VÝŽIVY!

Viac informácií nájdete TU!
Lyžiarsky kurz 
sa uskutoční v Oravskej Polhore

 v dňoch 16. – 21.2. 2015.

Kurz si žiaci siedmeho ročníka neplatia, finančne ho
zabezpečuje Mestský úrad Bratislava – Nové Mesto.

Oznamy

 • Geografická súťaž "Zápisník cestovateľa" So šiestačkami - Rachel, Sofiou, Emou, Nikou a Kikou sme sa v októbri zapojili do geografickej súťaže "Zápisník cestovateľa". Úlohou bolo vybrať si krajinu a stručne a zaujímavo ju charakterizovať. Najskôr ...
  19. 1. 2015, 22:31 zverejnil používateľ Anna Trstenská
 • Polročné písomné práce z ANJ 5.roč.1. Členy ( a – an )2. Predložky ( to, on, from, in, for )3. Vyučovacie predmety4. Kladné tvary Have got / Has got5. Doplňte obrázky ( Opíšte obrázky )6. Napíšte ...
  18. 1. 2015, 8:42 zverejnil používateľ Ivana Mičuchová
 • Projekt z prierezovej témy: environmentálna výchova Projekt dobrovoľný.Prečo je dôležité triediť odpad v škole. Otázka: 1. Máme čisté prostredie v škole a na školskom dvore?Otázka 2. Ako sa môžu žiaci podielať na čistom prostredí ...
  18. 1. 2015, 1:51 zverejnil používateľ Anna Trstenská
Zobrazujú sa príspevky 1 - 3 zo stránky 24. Zobraziť ďalšie »

Triedne novinky

 • Jesenné upratovanie podľa 4.A So žiakmi 4.A. sme využili posledné teplé jesenné lúče slniečka a strávili sme hodinu pracovného vyučovania na školskom dvore. Spojili sme príjemné s užitočným, a tak sme zametanie lístia ...
  30. 11. 2014, 11:10 zverejnil používateľ Ivana Mičuchová
 • Výtvarne proti AIDS so 7.A a 9.A Naša škola je zapojená do projektu "Červené stužky", ktoré sú symbolom boja proti chorobe AIDS. Naši siedmaci a deviataci na hodine výtvarnej výchovy dostali za úlohu nakresliť pohľadnicu, ktorá sa ...
  4. 11. 2014, 12:59 zverejnil používateľ Ivana Mičuchová
 • Deň školských knižníc s 9.A Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa žiaci 9.A triedy v pondelok 27. 10. 2014 zúčastnili v rámci vyučovania slovenského jazyka vyučovacej hodiny s témou Sila prostredníctvom spoločenstva.Téma ...
  29. 10. 2014, 12:30 zverejnil používateľ Ivana Mičuchová
Zobrazujú sa príspevky 1 - 3 zo stránky 8. Zobraziť ďalšie »

Úspechy žiakov

 • Školské kolo geografickej olympiády  Dňa 10.12.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa 20 žiakov z 5. až 9. ročníka. Do okresného kola postupuje 8 žiakov: Kategória E ...
  13. 1. 2015, 12:13 zverejnil používateľ Anna Trstenská
 • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko V pondelok 12.januára sa konalo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií:I.kategória 2.-3.ročníkMede HiramTomšíková HankaII.kategória 4.-5 ...
  13. 1. 2015, 1:07 zverejnil používateľ Ivana Mičuchová
 • Školské kolo v anglickom jazyku  Dňa 1. 12. 2014 sa konalo školské kolo v anglickom jazyku. Žiaci si mohli vyskúšať svoje vedomosti: Časti skúšky: slovná zásoba, gramatika. Počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením. Komunikácia. Voľný ...
  2. 12. 2014, 11:23 zverejnil používateľ Anna Trstenská
Zobrazujú sa príspevky 1 - 3 zo stránky 5. Zobraziť ďalšie »